Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Historie

 Přesný údaj o založení školy v Hraběticích není znám, avšak v roce 1794 byla hrušovanskou vrchností vystavěna první školní budova. V roce1881 započala stavba nové školy na místě dnešní budovy. Ta po mnohých opravách slouží dětem dodnes.

  

 

1794 – vystavěna hrušovanskou vrchností školní budova

1867 – škola povýšena na dvojtřídní, vyučovalo se německy

1881 – započala stavba nové školní budovy na místě nynější školy, ve čtyřech

            třídách působilo 319 žáků

1894 – již pětitřídní škola se 461 žákem

1947/48 – probíhá generální oprava celé školní budovy, škola je čtyřtřídní,

 5 ročníků se 148 žáky

1963 – výměna oken na přední straně budovy, 5 ročníků, 161 žák

1966 – 15.září – založení školní družiny

1973/74 – výměna střešní krytiny

1974/75 – položeny parkety ve třídách, výstavba nové ŠD, 5 roč., 86 žáků

1975/76 – výměna elektroinstalace v budově,5 ročníků, 86 žáků

1976/77 – provedena fasáda školy, vystavěna krytá                                        spojovací chodba se ŠD,5 roč., 88 žáků, 2 oddělení ve ŠD

1984/85 – škola dvojtřídní, 3 ročníky, 35 dětí

1985/86 – výměna dveří v budově, fasáda,dlažba před školou, oprava střešní

krytiny, zřízena herna a učebna v DM škola dvojtřídní, 4 ročníky, 45 žáků

1986/87 – oplocení hřiště, oprava topení, vody, škola dvojtřídní, 4 roč.,

48 žáků

1988/89 – škola dvojtřídní, 4 roč., 64 žáků,2 oddělení ŠD – 54 žáků

1989/90 – výměna a oprava žlabů a svodů na celé budově, škola trojtřídní,

 60 dětí

1990/91 – škola čtyřtřídní, 4 roč., 71 žáků,2 oddělení ŠD – 48 žáků

1994/95 – instalovány žaluzie do oken, škola trojtřídní, 3 roč., 53 žáků,

ŠD 1 od.

1996/97 – plynofikace ÚT v budově školy,škola čtyřtřídní, 5 roč., 67 žáků,

ŠD-23

1999/00 – oklepána větší část omítky staré fasády, izolace obvodového zdiva,

položení nové dlažby na chodbách a schodišti, škola pětitřídní, 5 roč.,

75 žáků, ŠD – 1 od. – 25 žáků

2000/01 – v rámci progamu INDOŠ byly instalovány počítače, škola je čtyř-

třídní, 5 roč., 72 žáků, ŠD 25 žáků

2001/02 – na budově byly provedena nová fasáda, byly natřeny okapy a římsy, škola čtyřtřídní, 5 roč., 58 žáků, ŠD 25 žáků

2002/03 – od 1.1.2003 se škola stává příspěvkovou organizací, škola je čtyřtřídní,5 roč., 56 žáků, ŠD 25 žáků